Yolunuz Derkim Poliüretan’dan geçmeli!

Derkim Poliüretan firmasının Pazarlama ve Satış Yöneticisi Sayın Ömer Can ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımızda, profesyonel kariyerinin basamakları, firmasının geçmişten bugüne gelişim süreci ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında sohbet ettik.

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1978 yılında İstanbul’da doğdum. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldum. İş hayatına 1998 yılında başladım. 15 yıllık sektör tecrübesine sahibim. Sektörde üretim planlama, maliyet analiz uzmanlığı, muhasebe sorumluluğu ve en son olarak Derkim Poliüretan Pazarlama ve Satış Yöneticiliği’ne devam etmekteyim.

Firmanızın kuruluş süreci, tesisleri, üretim konusu, Pazar payı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

2003 yılında, poliüretan sektöründe güçlü ve uluslararası bir oyuncu konumundaki Coim S.p.a. firmasının ayakkabı sektörüne yönelik ürünlerini ithal etmeye başladık. Ürün kalitesi ve marka bilinirliğinin verdiği pozitif etki ile büyüyen Derkim Poliüretan, kısa sürede Türkiye ayakkabılık poliüretan pazarında çok önemli bir paya sahip oldu.
Derkim Poliüretan, 2009 yılında baz poli ve rigid poliüretan sistemleri ile ısı yalıtım sektörüne hammadde tedarik etmeye başladı. İstanbul, İzmir ve Gaziantep başta olmak üzere mevcut ofis ve depolarının yanı sıra yurt dışı ofisleri ile de büyümeye devam etti.
Derkim Poliüretan, 2012 yılında izolasyon sektörü için poliüretan ve poliüre tedariğindeki performansını, püskürtme makinelerinde Graco firması ile yapmış olduğu distribütörlük anlaşması ile bir üst noktaya taşıdı.
Derkim Poliüretan 2014 yılı itibariyle başlamış olduğu poliüretan üretiminde, Türkiye pazarında çok önemli bir paya sahip olma yolundadır.

Ürün gruplarınızdan ve ürün özelliklerinizden bahsedebilir misiniz? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?

1962 yılında İtalya’da kurulan Coim S.p.a ile yaptığı işbirliği neticesinde ayakkabı sektöründe pazarında önemli bir payı bulunan Derkim Poliüretan, baz poli ve poliüretan rigid köpükler ile ısı yalıtım sektörüne hammadde tedarik etmeye 2009 yılından itibaren başlamıştır. Poliüretan noktasında birçok ürün grubuna sahip firmamızda ön plana çıkan ürünler alifatik polyester poliol, aromatik polyester polioller ve prepolimer izosiyanatlar ile diğerleridir (poliüretan C.A.S.E grupları).
Derkim Poliüretan; ayakkabı, inşaat ve soğuk hava depolarına yönelik ürünleri ile ön plandadır. Özellikle enerji verimliliği ve buna bağlı ısı yalıtımının önem kazandığı ısı yalıtımında poliüretan malzemelere ihtiyaç her gün artmaktadır. İşte bu noktada her gün gelişen rekabetçi piyasalarda müşterisini yönlendirecek alternatif ve yeni ürünler sunabilecek bir firma olarak Derkim Poliüretan 2016 yılı için de ciddi bir piyasa payına adaydır.
Satış faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ağırlıklı olarak hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz?
Faaliyetlerimizde ana ölçütümüz müşteri ihtiyaçları, talepleri ve bölge özelliklerini göz önünde tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve çözüm odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürmektir. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde konusunda eğitimli ve uzman çalışanlarımızla; müşterilerimizin üretimlerine uygun teknoloji ve ürün gamını sunmak, sorunsuz, kesintisiz ve kaliteli üretime her aşamasında destek olmaktır.
Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek hızlı bir şekilde sistemlerine adapte olmak, pazar payını artırmak önceliğimizdir. Ağırlıklı olarak Türkiye Pazarı ve devamında Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kuzey Kafkasya ve Ukrayna gibi geniş bir pazara sahiptir.

Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Tüm personelimiz kendi alanlarında teknik bilgi ve tecrübeye sahip olup, Ar-Ge departmanımız sürekli gelişen ve değişen yapısıyla hızla ilerlemeye devam etmekte ve önemli işlere imza atmaktadır. TÜBİTAK ve üniversitelerle birlikte birçok yeni projelere devam etmektedir. Yanma geciktirici özellikli poliester poliol üretme, yüksek fonksiyonlu poliester poliol bazlı poliüretan sistemleri su bazlı olarak hazırlamak ve pazara sunmak noktasında çalışmalarımız bulunmaktadır. Cold cure poliüretan sektörüne ürün hazırlama çalışmalarımız bulunmaktadır. Su izolasyonu için prepolimer çalışmalarımız devam etmektedir.

Firmanızın kalite politikası ve ilkeleri hakkında bilgi verir misiniz? Müşterilerinize satış sonrası destek sağlıyor musunuz?

Gelişen teknolojiyi takip eden, kaynaklarını verimli kullanan, insan ve çevreye karşı sorumluğunun bilincinde olan, müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini ön planda tutan bir kalite anlayışına sahiptir.
Bu doğrultuda; TS EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerini alabilmek için büyük bir hızla çalışmalarına başlamıştır.
Çevreyi korumak ve iş güvenliği hassasiyetleri adına ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Çevreyi korumak adına; tüm atıklarımızı anlaşmalı kurumlar ile bertaraf ediyoruz. Atıklarımızın içme suyuna ve toprağa karışmasına kesinlikle izin vermiyoruz.
İSG konusunda; uzmanlarımız ile beraber çalışanlarımıza uygulamalı eğitimler sağlayarak, gerekli kişisel koruyucu ekipmanların teminini sağlıyoruz.
Poliüretan sektörünün en önemli sorunları neler ve siz ne tür çözümler öneriyorsunuz?
Poliüretan sistemlerin kullanımında gerekli teknik hassasiyetlerin gösterilememesine istinaden her çeşit poliüretanda ve her firmanın ürününde çok sık sorun yaşandığı gözlenmektedir. Pazarda dönem dönem planlanabilecek eğitim seminerleri ile firmaların daha bilinçli kullanıcı olması sağlanıp, pazarın gelişimine katkı sunmak istiyoruz.

Hedef ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
2016 hedeflerimizden biri Ar-Ge çalışmaları olarak müşterilerimize yeni ürünlerimizi sunmak, ihracat olarak da yeni gelişmekte olan Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan, Kuzey Afrika ve Nijerya bölgelerindeki satışlarımızı artırmaktır.
Son olarak; sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Poliüretan sektöründeki yeni nesil çözümler için; yolunuz Derkim Poliüretan’dan geçmeli.