Derkim Poliüretan’ın uzun dönemli iş hedeflerinin başarılabilmesi için çalışanlarımızın olmazsa olmazımız olduğunu iyi biliriz. Bu sebeple çalışanlarımızı odağımıza aldığımız daha güçlü bir kurum kültürünün ve insan kaynakları yönetim anlayışının gelişmesi için büyük bir çaba gösteririz. Çalışanlarımıza karşı adil olmak, fırsat eşitliğini yaşatan mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak,açıklıkla iletişim kurmak ve Onların yaratıcılığından yararlanmaktan vazgeçemeyiz.


İŞE ALMA

Doğru iş için doğru çalışanı işe almak amacıyla işe alım sürecinde işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaylarda bulunmasına özen gösterir, öğrenmeye açık ve ekip arkadaşları ile birlikte çalışarak başarıyı hedefleyen çalışanları işe alırız.


EĞİTİM & GELİŞİM

Gelişimi sürekli kılarak işimizi daha iyi yapabilmek için farklı öğrenme araçlarıyla desteklenen ve tüm çalışanlarımızı kapsama alan eğitimleri planlar ve uygularız.


KARİYER

En temel bakış açımız ile her çalışanımızın kendi yaptığı işinde kullanabileceği bir yeteneği olduğuna inanırız. Amacımız, Onların kendi kariyer hedeflerini gerçekleştirebileceği uygun ortamı tanımlamak, atama ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yeni görevlere potansiyeli olan çalışanlarımızı getirmektir.


PERFORMANS

Şirket hedeflerinin gerçekleşmesi için ekipleri ve bireyleri bu hedeflere ortak ederek, adil, objektif, ölçülebilir bir sistemle çalışanlarımızı değerlendirmek ve bunu yaparken de hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.


AİLELERİMİZ

Daha güçlü bir kurum kültürü yaratma çabalarımızda çalışanlarımız kadar AİLE’lerinin de bu başarımızın önemli bir belirleyicisi olduğuna inanırız. Bu sebeple insan kaynakları uygulamalarımızın odağında AİLE’lerimize de yer veririz.


LİNEER GROUP